// // // // //

Naziv obrascaWordPDFODF
 Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu      
 Zahtjev za jednokratnu naknadu      
 Zahtjev za naknadu u vezi obrazovanja      
Zahtjev za osobnu invalidninu      
Zahtjev za doplatak za pomoć injegu      
Zahtjev za status roditelja njegovatelja ili za status njegovatelja      
Obrazac - Zahtjev za obvezno savjetovanje prije razvoda braka
Zahtjev za izdavanjem uvjerenja o evidenciji      
Obrazac - zahtjev za pristup informacijama
Obrazac - Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
Zahtjev za ostvarivanje prava na socijalne usluge za odraslu osobu

Zahtjev za izdavanje/obnovu dozvole za obavljanje udomiteljstva

 
 
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava
 
 1. Rodni list (za sve članove kućanstva )
 2. Uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva (Policijska postaja)
 3. Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva ili svih članova kućanstva
 4. Uvjerenje da osoba nije korisnik mirovine (ako ju ne ostvaruje – Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje)
 5. Potvrda o imovnom stanju za sve članove kućanstva (Porezna uprava)
 6. Potvrda o visini dohotka za sve članove kućanstva (Porezna uprava)
 7. Preslika rješenja o doplatku za djecu  (ili zadnja isplatnica – ako ga ostvarujete )
 8. Potvrda  o redovitom školovanju djeteta  ( za tekuću  školsku godinu )
 9. Uvjerenje o nezaposlenosti radno sposobnih članova kućanstva ( Hrvatski zavod za zapošljavanje)
 10. Potvrda o ostvarenom prihodu u zadnja tri mjeseca za sve članove kućanstva ( mirovina, plaća, novčana naknada Zavoda za zapošljavanje, porodna naknada, prihod od samostalnog rada  i dr. )
 11. Uvjerenje o ne/posjedovanju motornog vozila  (Policijska postaja)
 12. Izvadak iz zemljišnih knjiga za sve članove kućanstva (Općinski sud - Zemljišno knjižni odjel)
 13. Izvadak iz katastra za sve članove kućanstva
 14. Preslika ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ( u slučaju da je sklopljen )
 15. Izjave obveznika uzdržavanja o načinu i visini mjesečnog iznosa uzdržavanja mlt. djece ili radno nesposobnih roditelja)
 16. Izjava o imovnom stanju

 

21 01 2020 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio