// // // // //

Naš centar djeluje na dvije lokacije - sjedište u Malom Lošinju za administrativno područje Grada Malog Lošinja koje obuhvaća i otoke Ilovik, Unije, Susak, Vele i Male Srakane, otok Lošinj te južni dio otoka Cresa te - Ured u Cresu koja obuhvaća sjeverni dio otoka Cresa - odnosno administrativno područje Grada Cresa.

 

mapa

02 02 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio