// // // // //
Naziv dokumentaWordPDFODF

Statut Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja poračunima

Procedura stvaranja obveza

     

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o osiguranju opreme djelatnicima koji obavljaju terenski rad

21 01 2020 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio