// // // // //
Naziv dokumentaPDF

Statut Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja poračunima

Procedura stvaranja obveza

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o osiguranju opreme djelatnicima koji obavljaju terenski rad
Plan i procjena 2020-2022
Poslovnik o radu Stručnog vijeća Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj
Pravilnik o službenoj tajni
Pravilnik o upotrebi pečata i njihovu čuvanju
Pravilnik o unutarnjem nadzoru
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika
Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o organizacijskim mjerama i sigurnosnoj proceduri pri radu svakog zaposlenika i zaštitarske službe, te pravila ponašanja stranaka i drugih osoba koje dolaze u centar za socijalnu skrb
Odluka o naplati naknade umnožavanja
Odluka o proceduri naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Registar ugovora 1.7.2020.
Završni račun 31.12.2019.
23 01 2021 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio